دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش کهک > دهستان فردو 

موقعیت جغرافیایی بخش کهک:

بخش کهک قم تقریباً در قسمت  جنوب شهر قم  قرار دارد و همسایه های آن از شمال در جهت عقربه های ساعت به ترتیب عبارت اند از بخش مرکزی از استان قم، شهرستان کاشان از استان اصفهان، شهرستان دلیجان از استان مرکزی و بخش سلفچگان از استان قم. مساحت اين بخش  برابر 938/34 کیلومتر مربع می باشد که این مقدار 8/3 درصد مساحت شهرستان قم را شامل می شود.

اين بخش شامل دو دهستان به نام های کهک و فردو و يك شهر به نام کهک است.

نقشه راه های بخش کهک:

آمار جمعیتی بخش کهک مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان