دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش مرکزی > دهستان قنوات 

موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی:

بخش مرکزی قم تقریباً در قسمت  شمال شرقی استان قم  قرار دارد و همسایه های آن از شمال در جهت عقربه های ساعت، به ترتیب عبارت اند از شهرستان های ری و ورامین از استان تهران، شهرستان گرمسار از استان سمنان، دریاچه نمک، شهرستان های آران و بیدگل و کاشان از استان اصفهان، بخش های کهک، سلفچگان و جعفرآباد از استان قم و شهرستان های ساوه و زرندیه از استان مرکزی. مساحت اين بخش  برابر 7126 کیلومترمربع می باشد که این مقدار 63/4 درصد مساحت شهرستان قم را شامل می شود.

اين بخش شامل دو دهستان به نام های قمرود و قنوات و دو شهر به نام های قم و قنوات است.

نقشه راه های بخش مرکزی:

آمار جمعیتی بخش مرکزی مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان