يکشنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم 

موقعیت جغرافیایی استان قم:

استان قم تقریباً در مرکز ایران قرار دارد و از شمال شرق به استان تهران، از شرق به استان سمنان، از جنوب شرق به استان اصفهان و از جنوب غرب، غرب و شمال غرب به استان مرکزی محدود می باشد و در غرب دریاچه نمک واقع شده است. مساحت استان برابر 11238 کیلومتر مربع می باشد که این مقدار 0/68 درصد مساحت کل کشور را شامل می شود.

مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395، استان قم دارای 5 بخش، 9 دهستان، 6 شهر و 361 آبادی می باشد.

عنوان

آمار جمعیتی استان قم مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395: