شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩ آدرس: بلوار عمار یاسر - ابتدای بلوار تعاون - ساختمان ادارات - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم - طبقه اول -

اتاق 205 - گروه نقشه و اطلاعات مکانی.025-37187163

025-37187162

025-37187159